vi en

VÒNG TAY NGỌC THẬT CHẠM HOA NHIỀU SIZE

NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU

VÒNG TAY NGỌC ĐƯỢC CHẾ TÁC TỪ CỤC NGỌC THÔ NGUYÊN KHỐI

KÍCH THƯỚC: cao vòng 3.8 cm, size vòng từ 5.0 cm đến 6.0 cm . 
KHÁCH LIÊN HỆ VỚI SHOP ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO TAY CHUẨN NHẤT