vi en

GỖ MỸ NGHỆ

BÌNH PHÚ QUÝ

BÌNH PHÚ QUÝ

5.900.000đ
6.900.000đ

CHẾ TÁC CÁC SẢN PHẨM VỀ ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ THEO YÊU CẦU

- LOẠI GỖ: CHỦ YẾU GỖ PỎ MU, GỖ DỔI, GỖ GÙ HƯƠNG, TRẮC, SẾN TÁU, ĐINH ... 

- SẢN PHẨM: CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT, TRANH TREO TƯỜNG, LỤC BÌNH, QÙA TẶNG, CHẠM KHẮC NỔI 3 D -4 D .....