vi en

VÒNG TAY LIỀN KHỐI NAM

VÒNG TAY LIỀN KHỐI CHO NAM CÓ SIZE TỪ 6.2CM ĐẾN 7.0 CM ( HOẶC CHẾ TÁC THEO YÊU CẦU)

- LÀ VÒNG TAY BẢN LIỀN ( NGUYÊN MỘT KHỐI), CẮT NGUYÊN TỪ 1 KHỐI ĐÁ CHẾ TÁC MÀ THÀNH

- KIỂU DÁNG: BẢN VUÔNG, BẢN TRÒN ( TRÒN ĐŨA), BẢN ÔM CAO ( 3CM), BẢN HẸ ( BẢN TRUYỀN THỐNG, HAY BẢN DẸP)